MHP Seçim Beyannamesi'ni açıkladı

MHP Seçim Beyannamesi'ni açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin seçim beyannamesini açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik hazırlanmış olan Yerel Seçim Beyannamesini açıkladı.

Durmaz'ın açıklamaları şu şekilde;

'3 ana tema, 9 İlke ve Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına ithafen 100 madde halinde; partimizin 55. Kuruluş yıldönümünde, Yerel Seçimlere 55 gün kala Aziz Türk milletinin değerlendirmesine ve onayına sunmaktadır.

Cumhuriyet’imizin 100. yılında tarihin ve talihin üzerimize yüklediği inkâr edilemez sorumluluğu yerine getirmek yegâne arzumuzdur.

Hedefimiz; milli ve manevi değerler ekseninde şekillenen, ahlaki ilkeleri öne alan ve değer merkezli bir belediyecilik anlayışı ortaya koyarak “Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın” arifesinde; üzerimize koşar adım gelen asra Türk mührünü vurmaktır.

Önceliğimiz; Türk tarihinin yüz akı, Türk milletinin yeni bir zafer atılımı olan Türkiye Yüzyılını, milli menfaat ve istikrar öncülüğünde inşa edilen, çağdaş, adil, dürüst, üretken ve şeffaf bir yerel yönetim anlayışıyla kucaklamaktır.

Bu bakış açısıyla; her insanımıza gönlümüzü açıyor, yüreğimizden bir yer ayırıyoruz. Gönül köprülerini bu coğrafyanın her yerinde kurma azim ve iradesini tekrar ediyor, aziz milletimizin vereceği doğru kararla cumhurun talep ve beklentilerini eksiksiz karşılayacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

Milletimiz, takdire şayan ferasetiyle; 14 ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı vasıtasıyla geleceğe yönelik kararlı ve güçlü adımlar atmıştır.

Hiç şüphe yok ki; Cumhuriyetimizin ikinci asrının ilk yılı olan 2024’te; Milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta gösterdiği iradeyi tekrarlayarak “Türk Asrı”na giden tarihi yolu altın harflerle yazacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçimlerine bu inançla hazırlanmaktadır.

Türk ve Türkiye Yüzyılı’nda belediyelerimizin “emin” ellerde olmasını sağlamak, tarihimize ve milletimize karşı en önemli sorumluluğumuzdur. Bu anlamda partimiz;  ülke genelinde sağlanan siyasî istikrara yerel yönetimlerin de katılmasını; Türkiye Yüzyılı hedeflerine ivedi şekilde ve selametle vasıl olabilmenin itici gücü olarak görmektedir. Merkezden yerele tek yürek olmuş Türkiye’nin önümüzdeki asra damga vuracağından şüphe yoktur.

31 Mart 2024 yerel seçim beyannamemizin 3 ana tema’sından birincisi Yeni Tehditler ve Türkiye’nin Bekası konusudur.

Hepinizin bildiği üzere;

Son yıllarda dünyanın hemen her yerinde, toplum düzenini bozmayı amaçlayan sosyal hareketlerin tetiklenme girişimlerindeki artış dikkat çekmektedir.

Söz konusu toplumsal düzeni bozmaya yönelik hareketlerin; farklı gerekçelerle ve farklı varyasyonlarla Türkiye’yi de hedef tahtasına koyduğu ortadadır.

Başını uluslararası çıkar gruplarının çektiği, kendi menfaatlerine öğün yaptıkları yerli işbirlikçilerin de figüranlığını yaptığı, etki alanlarını genişletme çabası taşıyan planların tedavüle sokulduğu ve milletimizin arasına nifak sokulmaya çalışıldığı süreçlerin kimi yaşandı, kimi de milletimizin ferasetiyle engellendi.

Ancak her seçim öncesi, yeni strateji ve taktiklerle ortaya çıkan bu güruhun 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde de boş durmadığı, benzer yöntemlerle huzursuzluk ve nifak tohumu ekmeye çalıştıkları gözlerden kaçmamaktadır.

Bu sebeplerle; Milliyetçi Hareket Partisi, milletimizin birliğine ve bütünlüğüne karşı tüm hadsiz teşebbüsler karşısında kararlılıkla durmaya, “Genelden Yerele Güçlü Duruşun” ülkemiz ve milletimiz üzerinde tahakküm kurmaya çalışan gayrı milli emel sahiplerine en büyük cevap olacağının bilinciyle hareket etmeye devam edecektir.

Partimizce defaten dile getirilen, kamuoyunun da farkında olduğu önemli bir husus da muhalefet partilerinin uhdesinde bulunan belediyelerin tarihlerindeki en kötü dönemlerini yaşamalarıdır.

Söz konusu belediyeler eser ve hizmet üretmemekte, hamaset ve husumet kıskacında debelenmektedir.

Önümüzdeki seçimlerde bu tablonun değişmesi adeta bir zorunluluktur.

Zira bazı muhalefet belediyeleri, hizmet üretmedikleri gibi milli güvenliğimiz için tehdit boyutuna varan icraatlar gerçekleştirmiştir. 

2019’da yapılan yerel seçimlerde, terör örgütü PKK’nın insan kaynakları şubesi haline gelmiş, sözde siyasi parti ile ve FETÖ unsurları ile gerçekleştirilen “örtülü ittifak” vatandaşlarımıza hizmet olarak kullanılması gereken Belediye imkan ve kaynaklarının terör iltisaklı yapılarca kullanılması sonucunu doğurmuştur.

Biliyoruz ki; milletimizin artık bu şer ittifakına tahammülü yoktur.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak dikkat kesildiğimiz bir diğer husus ise aile, toplum ve örfümüze karşı yürütülen yıpratma politikaları ve bizi biz yapan değerlerin ağır bir kuşatma altında olmasıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi; aile kurumu başta olmak üzere, millî ve manevî değerlerimizin küresel bir saldırı altında olduğu gerçeğine dikkat çekmekte, gerçekleştirilen saldırıların da sadece ülkemizle ilgili olmadığını, tüm toplumların aynı tehditle karşı karşıya olduğunun altını çizmektedir.

Toplumlar cinsiyetsizleştirilmek istenmekte; tarihsel ve kültürel tüm değer ve kurumlara karşı açık bir saldırı gözlemlenmektedir.

Toplumda erkek ve kadının rol ve konumları aşındırılmakta, özellikle anne ve baba kavramları değersizleştirilmeye çalışılmakta, aile sadece bir arada bulunmaktan ibaret olan basit bir konuma indirgenmek istenmektedir.

Gençlerimiz ve çocuklarımız aileden ve geleneksel değerlerden koparılmakta, önlerine çıkartılan hastalıklı rol modeller sebebiyle kendi örfüne, ailesine ve değerlerine yabancılaştırılmak istenmektedir.

Bu nedenle, yerel yönetimlerin temel hedeflerinin başında aile kurumu, gençler ve çocuklara yönelik bu açık saldırının önlenmesi yer almalıdır.

Türk milleti, geçmişine ve kültürüne sahip çıkmak açısından dünya genelinde en ön sıralarda yer almaktadır.

Ancak sürekli olarak teyakkuz halinde bulunmak ve millî değerlerimize yönelik saldırıları önlemek de en önemli sorumluluklarımızdan biri olmalıdır.

Bu bakımdan, kültürümüzde yozlaşmaya ve değerlerimizde çözülmeye yol açacak teşebbüslere izin vermemek üzere yapılacak çalışmaların en önemli sacayağını yerel yönetimlerimiz oluşturmalıdır.

Milli ve manevi değerlerimizi gençlerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine hatırlatacak ve bunların toplumsal hafızadaki yerlerinin kalıcı olmasını sağlayacak kültürel faaliyetler, Milliyetçi Hareket Partili belediyeler için en mühim çalışma alanlarının başındadır.

İkinci ana temamız “Üretken Belediyecilik Vizyonu”muzdur.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin belediyecilik vizyonunun temelinde milletimizin yerel ölçekli ihtiyaçlarının en etkin ve verimli şekilde karşılanması, vatanımızın her karış toprağının mamur edilmesi ve tüm vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden eşit ve adil bir şekilde yararlanması vardır.

Bu bakımdan, herhangi bir vatandaşımıza ayrıcalık tanınması da ayrımcılık uygulanması da kabul edilemez.

Milliyetçi Hareket Partisinin belediye hizmetleri konusundaki yarım asırlık tecrübesiyle, kamuoyunun da takdirini kazanan başarılı çalışmalarının devam etmesi ve önümüzdeki dönemde hem mevcut Belediyelerimizdeki huzur ve refahın daha da artması hem de mevcut belediyelere yenilerinin eklenmesi suretiyle üretken belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın buluşturulması başlıca hedefimizdir.

Diğer yandan; yerel ihtiyaçlara cevap verme açısından tarihî tecrübemizden istifade edilmesi kadar dünyadaki gelişmelerin izlenmesinin de önem taşıdığı izahtan varestedir.

Dijital teknoloji ve yapay zekâ başta olmak üzere dünya genelinde yaşanan değişim/dönüşüm süreçlerinin yerel yönetim hizmetlerinde kullanılmasının öneminin farkında olan kadrolarımızla, iyi uygulama örneklerini dönüştürerek tatbik edilmesini sağlayacağız.

Üretken belediyecilik anlayışımız, yerel ihtiyaçların doğru tespit edilmesi ve kamu kaynaklarının bu doğrultuda yönlendirilmesi temeli üzerine inşa edilmiştir.

Şehirlerimizin imkân ve potansiyellerinin tespiti bu konudaki ilk adımdır. Ülkemizin her bir bölgesinin ve şehrinin kendine özgü değer ve fırsatlara sahip olduğu ve bu fırsatların doğru şekilde kullanılması, yerel ölçekteki ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra ekonomimize de katkı sağlayacaktır.

Aynı şekilde, meydana getirilen iş imkânları istihdamı artıracak ve işsizlik sorununun çözümünü kolaylaştıracaktır.

Bunun yanında, yeni yatırımları desteklemek de önceliklerimiz arasındadır.

Üçüncü ana tema’mız ise, “Afet ve Krizlere Hazırlıklı, Çevre Dostu Güçlü Şehirler”dir.

Malumlarınız olduğu üzere, aziz vatanımız geçtiğimiz yıl 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremlerle tarihin en büyük felaketlerinden biriyle yüzleşmiştir.

Millet ve devlet birlikteliği ile ilk günden başlamak üzere yaralar sarılmaya başlanmış, maddi zararlar büyük ölçüde karşılanmış ve diğer eksiklerin tamamlanması için çalışmalar kararlılıkla devam ettirilmektedir.

Ancak bu büyük felakette telafisi mümkün olmayan kayıplar da yaşanmış ve 50 binin üzerinde vatandaşımız şehit olmuştur.

Tarihi şehirlerimiz büyük yara almış, bazı şehirlerimiz kendilerine özgü hatıralarını ve hafızalarını büyük ölçüde kaybetme tehdidiyle yüzleşmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisine göre, güçlü ve dirençli şehirler kurmak bilhassa dünyanın en büyük Türk kenti İstanbul’umuzun muhtemel depremlere hazırlıklı olması, beka düzeyinde ehemmiyet arz etmektedir.

Bu ehemmiyetin şuuruyla hareket ederek Türk yurdunu depremlere hazır hale getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız.

Ülkemizde deprem riskinin yanında, iklim değişikliğinden kaynaklı yaşanan taşkın ve kuraklık gibi doğal afetler, başta insan hayatı olmak üzere ekosistemi ve su kaynaklarını tehdit etmektedir.

Dolayısıyla bu tehditleri ortadan kaldırmak için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirlenerek, ertelenemeyecek mücadelenin yeni bir safhasına geçilmesi zorunluluk arz etmektedir.

Bu nedenle 81 ilimizin her birinin; konut stokundan, altyapı ve trafik düzenlemelerine kadar tüm ekolojik ve yeşil şehir altyapısının yeniden ele alınması zaruridir.

Ayrıca imar ve inşa işleri yapılmak zorundayken tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri korumak geçmişin günümüze ve geleceğe taşınması açısından kritik öneme sahiptir.

Şehirlerimizde bulunan tarihi ve kültürel eserlerin restorasyonu ve rehabilitasyonunun yanında belde sakinlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal donatı alanlarının yapılması da üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konudur.

İmar planlarında hem tarihî değere sahip yapıların korunmasına hem de yeni yerleşim alanlarının şehrin kültürel dokusuna ve ruhuna uygun şekilde inşa edilmesine hassasiyet gösterilmesi Milliyetçi Hareket Partisi’nin öncelikleri arasındadır.

Çevrenin korunması ve kalkınma süreçlerinin doğal hassasiyetleri gözeterek işletilmesi yerel yönetim hizmetleri açısından önem arz etmektedir.

Bu alanda oluşacak bir tahribat hem tarihimize hem de gelecek kuşaklara haksızlık olacaktır.

“Çevrecilik Milliyetçiliktir” anlayışıyla hareket eden Milliyetçi Hareket Partili belediyeler, iş ve hizmetlerinin her aşamasında çevreye yönelik azamî ölçüde hassasiyet göstermektedir.

Geliştirilecek tüm projelerin çevre dostu olmasına ve doğal dokunun korunmasına özen gösterilecektir.

Şehirlerimizin hem çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarıyla donatılması hem de geri dönüşüm konusunda dünya standartlarının üzerine çıkartılması hedeflenmektedir.

Kendi kendine yeten şehirlerin varlığı enerji bağımsızlığımız ve dolayısıyla istiklal ve istikbalimiz için de son derece kritik ve öncelikli hassasiyetlerimiz arasındadır.

Milliyetçi Hareket Partisi yaklaşan yerel seçimler açısından 3 ana tema olarak gördüğü bu hususları, 9 ilke çerçevesinde Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına ithafen 100 madde ile gündemine almakta ve Aziz Türk milletine bir taahhüt olarak sunmaktadır.

Sunumumuzun bu bölümünde; 3 ana temamızdan sonra 9 ilkeye yer verilecek olup, zamanı tasarruflu kullanma açısından 9 ilke içerisinde yer alan 100 maddeden belli başlı örnekleri sizlerle paylaşacağız.

9 İLKE

1- Üretken Belediyecilik ve Yerel Ekonomi

Belediye hizmetlerinde tam anlamıyla etkinlik ve verimliliği sağlayacağız.
Yerel kaynakların, ekonomiye kazandırılmasını ve şehrin istifadesine sunulmasını temin edeceğiz.
Şehrin ihtiyaçları ve yeni teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni sanayi bölgeleri oluşturacağız.

2- Üretken Belediyecilik ve Dirençli Şehirler

Şehir planlarını, afetleri ve şehrin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırlayacağız.
Şehirlerimizin geleneksel dokusuna uygun yatay mimariyi destekleyeceğiz.
Deprem ve doğal afetlere karşı şehirlerimizin merkezine yakın ve korunaklı alanlarında yeni konutlar inşa edeceğiz.

3- Üretken Belediyecilik ve Kadın, Aile, Çocuk

Kadınların işgücüne katılımını artırmak için yeni iş imkânları sağlayacağız.
Her yaştan çocuğun eğitim süreçlerine intibakını sağlamak için hem çalışan hem de ev hanımı annelerin çocuklarını gönderebileceği kreşler açacağız.
Çocuklar için güvenli oyun alanları, çalışma atölyeleri ve eğitim destek programları oluşturarak, çocuklarımızın sağlıklı bir çevrede büyümelerini sağlayacağız.

4- Üretken Belediyecilik ve Emekliler/Yaşlılar

Tüm şehirlerimizde bakım ihtiyacı bulunan yaşlılarımızın yaşam kalitelerinin yükseltilmesini sağlayacağız.
Bakım ve yardım hizmetleri merkezlerinin sayısını artıracağız.
Emekliler ve yaşlıların sosyallik kazanacağı, bir araya gelerek verimli vakit geçireceği kültür merkezlerinin sayısını artıracağız.

5- Üretken Belediyecilik ve Altyapı, Ulaşım, Çevre, Enerji

Çevre düzenlemelerini ihya ederek, altyapı sorunlarını azaltacağız.
Küresel boyuta ulaşan iklim krizi ile mücadele konusunu çalışmalarımızın merkezine alacağız.
Mevcut katı atık işleme tesislerinin teknolojilerini ve kapasitelerini güçlendireceğiz; bu tesislerden enerji üretilmesini temin edeceğiz.

6- Üretken Belediyecilik ve Akıllı Dijital Şehirler

Şehirlerdeki yatırımların blok zincir, bulut teknolojisi, yapay zekâ gibi yenilikçi teknolojiye uygun bir şekilde artırılmasını destekleyeceğiz

Belediyelerimizde akıllı sistemlerin kurulmasını hızla gerçekleştirerek toplumsal faydayı gözetecek, teknoloji kapasitesi yüksek altyapı çalışmalarını hayata geçireceğiz.
Şehir yönetim bilgi sistemleri ile gerçekleştirilen uygulama ve yenilikleri vatandaşımıza şeffaf bir şekilde sunacağız.

7- Üretken Belediyecilik ve Güvenli, Yaşanabilir Şehirler

Uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere her türlü bağımlılıkla mücadeleye öncelik vereceğiz.
Akıllı aydınlatma ile şehrin her yanını aydınlatılmış güvenli sokaklar ve parklar haline getirerek, önleyici bir tedbiri sağlayacağız.

Yaya ve bisiklet odaklı bir şehir merkezi hedefi ile bisiklet yolları yaygınlaştırılacak ve bu sayede karbon ayak izini azaltacağız.

8- Üretken Belediyecilik ve Sosyal Destekler

Aile bütünlüğünü ve geleneksel Türk aile yapısnı korumak için farklı kuşakların bir arada olabileceği yaşam ve sosyal merkezlerin sayısını artıracağız.
Sosyal yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayacağız.
Hayırseverlerle, yardıma muhtaç kişileri bir araya getirmek için bilgi havuzları oluşturacağız.

9- Üretken Belediyecilik ve Katılım

Vatandaşların e-katılım uygulamalarına erişimini sağlayacağız.
Hizmetlerde etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllük esasına dayalı programlar uygulayacağız.
Mahalle meclislerini hayata geçirerek, düzenli toplantılar yapılmasını sağlayacağız.
Sonuç itibarıyla; Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı, 100. Yılını kutladığımız ve 2. Yüzyılına adım attığımız Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir ferdi için huzur ve esenliğin, merkezden yerele güçlü birlikteliğin, dirençli şehirlerin inşasının ve depremin yaralarının sarılmasının tek adresidir.

Ferasetine her zaman güvendiğimiz, sağduyusuna inandığımız aziz Türk Milletinin teveccühü ve vereceği destekle, yaklaşan Yerel Seçimlerde büyük bir başarı göstereceğine inandığımız Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı, seçim sonrası ortaya çıkacak sonucun ülkemizin “Türk ve Türkiye Yüzyılı” hedefini perçinleyen bir netice olacağının da bilincindedir.

Bu kutlu hedefe yılmadan, yorulmadan hizmet etmek azim ve kararlılığı Aziz Milletimize en büyük sözümüzdür.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin ifade buyurdukları üzere;

Ayırmadan, ayrışmadan, Türkiye için canla başla çalışacağız.
Birliğin gücüyle, herkes için, herkese göre belediye diyeceğiz.
Genelden yerele birliği, ülkede, yönetimde dirliği,
birliğin gücüyle başaracağız.

İstikrar ve hizmet için,
uyumlu yönetimle umutlu geleceğe muhakkak ulaşacağız.

Sunumumu burada sonlandırırken sabrınız ve anlayışınız için teşekkür eder,

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin devletimiz, milletimiz, Cumhur İttifakımız ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diler, hepinize tekrar saygı ve muhabbetlerimi sunarım.
 

Görüşlerinizi Bildirin

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.

DİĞER HABERLER