Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram: "Adana İçin Ortak Çalışma Zamanı"

 Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram:  "Adana İçin Ortak Çalışma Zamanı"

Adana Ticaret Odası (ATO) öncülüğünde, Adana'nın önde gelen sivil toplum örgütleri, yerel yönetimlerden beklentilerin açıkladılar.


Toplantıya Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram'ın yanı sıra, MÜSİAD Başkanı Ömer Tekdemir, DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu, ÇUGİAD Başkan Yardımcısı Serhat Aydoğan, İŞKAD Başkanı Berman Mantı, AGİAD Başkanı Ali Can Boğa ve ADSİAD Başkanı Vedat Gizer katıldı. 


Bayram, toplantıda yaptığı konuşmada Adana'nın geleceği için önemli ve somut adımların atılması gerektiğini vurguladı. 


Bayram, Adana'nın ekonomik ve sosyal kalkınması için yeni bir yönetim anlayışının benimsenmesi gerektiğini ifade ederek, "Adana'nın nüfusunun artması ve mevcut ihtiyaçların çeşitlenmesi, geleneksel belediyecilik anlayışının terk edilmesini zorunlu kılıyor. Yeni nesil belediyecilik anlayışı, temel belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması, ortak bir kentlilik bilincinin oluşturulması ve farklı paydaşların ortak bir kalkınma güdüsüyle hareket etmesini gerektiriyor." dedi.


BÜYÜKŞEHİR VE 15 İLÇE ENTEGRE ÇALIŞMALI


Bayram, Adana'nın il ve ilçelerinde Adana'ya yaraşır yerel yönetimlerin yapılandırılmasının önemine vurgu yaparak, "Adana'da bir sorun varsa, o sorun birlikte çözülmelidir. Belediyeler kendi aralarında iş birliği yapmalı, siyasi parti rozetlerini bir kenara bırakarak Adana için ortak çalışmalıdır." şeklinde konuştu.


TRAFİK SORUNUNA ÇÖZÜM ARAYIŞI: ALTGEÇİTLERİN ÖNEMİ


Adana'nın acil ihtiyaçları arasında trafik sorununun çözümü için 14 adet altgeçit yapılmasının bulunduğunu vurgulayan Bayram, altgeçitlerin yapılmasının şehir trafiğini rahatlatacağını belirtti. Sabah ve akşam saatlerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak için altgeçitlerin önemine değindi.


ALTYAPI VE İMAR İLİŞKİSİ: SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE ÖNCELİKLER


İmara açılacak alanlarda altyapının tamamlanması gerekliliğine parantez açan Bayram, altyapı eksikliğinin imar faaliyetlerine engel olabileceğini ifade ederek, Sarıçam ve Kabasakal bölgelerinin örneğini vererek, altyapı sorunlarının çözülmeden imar izinlerinin verilmemesi gerektiğini vurguladı.


MASTER PLAN VE ULAŞIM STRATEJİSİ: ŞEHRİN GELECEĞİNİ PLANLAMAK


Başkan Bayram, Adana'nın kentsel dönüşümü ve gelişimi için master plan ve master ulaşım planı hazırlanması gerekliliğinin altını çizerek, şehrin geleceğine yönelik sağlam bir planlama yapılmasının önemine değindi ve şunları ifade etti: “Ulaşım altyapısının geliştirilmesinin, şehrin daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına yardımcı olacaktır.”


TURİZM POTANSİYELİNİ DEĞERLENDİRME: SEYHAN NEHRİ VE BARAJ GÖLÜ


Seyhan Nehri ve Baraj Gölü'nün Adana'nın turizm potansiyeline önemli katkılar sağlayabileceğini belirten Bayram, bu alanların ıslah edilmesi gerektiğini ve bu sayede şehrin doğal güzelliklerinin ön plana çıkabileceğini ifade etti. Turizm alanlarının geliştirilmesinin, şehrin ekonomik ve sosyal yapısına olumlu katkılar sağlayacağını vurguladı.


GALERİA İŞ MERKEZİ ISLAHI: ADANA'NIN GÖZ BEBEĞİ


Galeria İş Merkezi'nin ıslah edilmesi gerekliliğine dikkat çeken Bayram, bu alanın yeniden projelendirilmesi ve Adana'ya kazandırılması gerektiğini, buranın bir ticaret merkezi olarak kullanılabileceğini, şehrin ticaretine ve turizmine önemli katkılar sağlayabileceğini ifade etti.


RAYLI SİSTEM GENİŞLETMESİ: ULAŞIMIN GELECEĞİ İÇİN ADIMLAR


Raylı sistem ağlarının geliştirilmesinin, kentsel ulaşımla ilgili sorunları çözebileceğini vurgulayan Bayram, Adana'da raylı sistem ağının genişletilmesi gerekliliğine dikkat çekti. Başkan Bayram, metro güzergahının yeniden planlanmasıyla şehir trafiğine, ekonomisine ve estetiğine büyük katkılar sağlanabileceğini belirtti.


Toplantıya katılan diğer STK temsilcileri ise ATO Başkanı Yücel Bayram’ı Adana’nın sorunlarının çözümü için başlattığı birliktelik hareketinden dolayı tebrik ederek bundan sonra da her türlü iş birliğine hazır olduklarını kaydettiler.


Toplantının sonunda ATO Başkanı Bayram ve STK temsilcileri gazetecilerin sorularını yanıtladılar.


YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER


1- BİRLİKTE GÜÇLÜ, EKONOMİDE ÖNCÜ ADANA

Gün geçtikçe şehrimizde artan nüfus ve nüfusun mevcut ihtiyaçlarının sayıca artışı ve çeşitlenmesi dünyada olduğu gibi şehrimizde de geleneksel belediyeciliğin terk edilme zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Yeni nesil belediyecilik anlayışı ortaya koymalıyız. Rutin belediyecilik anlayışının değişerek kentlerde alt yapı, yol, yeşil alan düzenlemeleri gibi temel belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması, ortak bir kentlilik bilincinin ortaya çıkması ve kültürel çoğulculuk ilkesi ile kenti oluşturan farklı nitelikteki paydaşların farklılıklarından yararlanarak ortak bir kalkınma güdüsü oluşturulmalıdır. 


2- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ ÖNCÜLÜĞÜNDE 15 İLÇEDE SİYASİ PARTİ GÖZETMEKSİZİN BİRLİKTE ENTEGRE OLMALIDIR.

Adana’nın il ve ilçelerinde Adana’ya yaraşır yerel yönetimlerin yapılandırılması önemlidir. Bu bakımdan, yeni bir yönetim anlayışının benimsenmesi gerekir. Açık ifade etmem gerekirse, bir ilçe de bir sorun varsa o sorun birlikte çözülmelidir. Adana’daki anlayış bir belediye sürekli diğer belediyeyi suçlamakta ve iş çözmek yerine, o iş bize ait değil denilmektedir. Bu vatandaşın konusu olmamalıdır. Bunu belediyeler kendi arasında çözüme kavuşturmalıdır. Özellikle iş dünyası olarak talebimiz, yerelde başarı için siyasi parti rozetlerini bir kenara bırakarak 15 belediye ve büyükşehir Adana için ortak çalışmalıdır. Özetle biz hizmette yerellik istiyoruz. Genel siyaset yerel siyaseti etkisi altına almamalıdır.


3- ADANA’NIN İHTİYACI OLANLAR

14 ADET ALTGEÇİT  ( REAL YOLU 2 ADET - CEYHAN YOLU 3 ADET- MİTHAT ÖZHAN BULVARI 1 ADET- TURGUT ÖZAL BULVARI 3 ADET - MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI 2 ADET – KOZAN YOLU 3 ADET )

Şehir trafiğine etkisi bağlamında kültürel yapıtların, kentin oluşumuna etkisi yeni dönemde en öncelikli işlerdendir. Adana’da nüfusa paralel ciddi bir trafik sorunu oluşmuştur. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik sorunu kendini iyiden iyiye göstermektedir. Bunların çözümünün kavşakların, alt-üst geçitlerin ilave yol şeritlerinin, kentin trafik sorununu çözmeye yardımcı olacağını ifade etmek isteriz. Yukarıda saydığımız bölgelere yapılacak alt ve üst geçit planlamasının şehrin olumsuz trafiğini olumluya çevirmede büyük katkısı olacaktır.
4- İMARA AÇILACAK ALANLARIN ALT YAPISI TAMAMLANMADAN RUHSART VERİLMEMELİ ( SARIÇAM – KABASAKAL ÖRNEĞİ)

Bir bölgelerde alt yapı, donanım sorunları çözülmeden imara açılması bir şehre yapılacak en büyük kötülüktür. Önce imara açıp, sonra altyapısını düzenlemeye kalkmanın Sarıçam ve Kabasakal bölgesinde olduğu gibi sorunları da beraberinde getirecektir.


5- MASTER PLAN

Kent merkezleri, yüksek kalitede çevreler yaratmaya odaklanan yatırımlarla; çalışma, yaşama ve rekreasyon alanları için doğru koşulları yeniden oluşturarak, bir kentsel rönesansın haritası çıkarılmalıdır. Çevre kalitesini önemli ölçüde etkileyecek dev bir geliştirme programına kendimizi adamalıyız. Master planlama gibi tasarım süreçleri, bu programlar bağlamında gerçekleştirilecek yüksek kaliteli bir şehir oluşturma hedefimiz olmalıdır. Master plan süreci, rafta bekleyen bir dokümanla sonuçlanırsa, zaman ve enerji boşa harcanmış olacaktır. Bu nedenle önde gelen ortakların kabul ettiği ve ona göre davrandığı gerçekçi bir uygulama stratejisi hazırlamak gerekir.


6- MASTER ULAŞIM PLANI

Ulaşım Talep Tahmin Modelinin kurulması ve kalibre edilmesi, geleceğe yönelik öngörü ve alternatif senaryoların oluşturularak kurulan modelde test edilmesi ve nihai Ana Plan karalarının oluşturularak raporlanması süreçleri önem arz etmektedir. Ulaşım türlerinin birbirleriyle entegrasyonu, toplu taşıma güzergâhları ile otopark, bisiklet ve yaya yolları, erişilebilirlik ve trafik konularında gereken ayrıntıları belirleyen, toplu taşımaya ağırlık veren ve öncelikli kılan, kısa ve uzun dönemde ulaşım türlerine ait sorunlara çözüm önerilerini ortaya koymak en öncelikli meseledir. Ulaşım Ana Planı, İmar Planları ile uyumlu olmalıdır.


7- GALERİA İŞ MERKEZİ’NİN ISLAHI

Yıllar önce Adana’ya kazandırılan ancak bakımsızlıktan kullanılamaz hale gelen, Adana’nın en gözde alanlarından birini işgal eden Galeri İş Merkezi’nin ıslah edilmesi gerekmektedir. Bu alan projelendirilmeli ve Adana’ya tekrar kazandırılmalıdır. Örneğin bir ticaret merkezi yapılabilir ve o bölgenin mezbelelik hali canlandırılarak hem ticarete hem de turizme ciddi bir katkı sunacaktır.


8- RAYLI SİSTEMİN AĞI GENİŞLETİLMELİ 

(RUHSAĞLIĞI HASTANESİ – İLLER BANKASI- 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ- ŞEHİR HASTANESİ- ÜNİVERSİTE VE STADYUM GÜZERGÂHI OLUŞTURULMALIDIR.)

Raylı sistem ağlarının gelişmesi, kentsel ulaşımla ilgili birçok sorunu da kendiliğinden çözmektedir. Uzun yıllar boyunca raylı sistemlerle yaşamaya alışmış olan toplumlarda toplu taşıma kültürü oluşmuş ve kent içi seyahatlerin ana merkezinde raylı sistemler yer almıştır. Ancak Adana’da raylı sistem ulaşımı maalesef ölü doğmuş bir projedir. Güzergâh olarak neredeyse Adanalının hiçbir ulaşım ihtiyacına cevap vermemektedir. Metro güzergâhının yeniden planlanması şehir trafiğine, şehir ekonomisine ve şehir estetiğine büyük katkı sunacaktır.


9- SEYHAN NEHRİ-BARAJ GÖLÜ ISLAH EDİLMELİDİR. (TUNA NEHRİ ÖRNEĞİ GİBİ)

Seyhan Baraj Gölü ve Seyhan Nehri Adana’nın deniz görünümlü bir şehir olmasını sağlamıştır. Doğal olarak da Seyhan Nehri ve Seyhan Baraj Gölü, Adana’nın eşine ender rastlanabilecek güzellikte bir kent olmasına büyük katkısı olabilecekken bu ne yazık ki olmamıştır. Seyhan nehri ve gölü, temizliği ve renkleri ile Adana’ya ayrı bir özellik katacakken bu şansını şimdiye kadar yeterince değerlendirememiştir. Seyhan Nehri ve Baraj Gölü tüm güzellikleriyle karşımızda dururken ona hayat verecek kurumlar bekleniyor. Mesela bizim Göl Marinamız neden olmasın, mesela neden bizim barajımız Tuna Nehri gibi şehrimizi süslemesin.  Böyle bir proje aynı zamanda Adana turizmine de çok şey kazandıracaktır.

 

Görüşlerinizi Bildirin

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.

DİĞER HABERLER